STEM IN WEST VLAANDEREN

Bee-bot pakket ontlenen SJ 2024-2025

VOORWAARDEN RESERVATIE


 • De reservatie gebeurt via onderstaand inschrijvingsformulier. De ontlening is pas definitief na ontvangst van een bevestigingsmail.
 • Het annuleren van een reservatie dient zo snel mogelijk te gebeuren, zodat geen onnodige tijd en kosten aan levering wordt besteed.
 • Enkel West-Vlaamse scholen kunnen het Bee-Bot pakket (gratis) ontlenen.
 • Scholen die vorig jaar het pakket niet konden ontlenen krijgen voorrang.
 • Een school kan maar 1 keer per jaar ontlenen.


INHOUD BEE-BOT PAKKET


 • Bee-Bot Klassenbundel: 1
 • Bee-Bot: 6
 • Bee-Bot Oplaadstation: 1
 • Bee-Bot Boerderij mat van stof: 1
 • Bee-Bot Vormen&Kleuren mat van stof: 1
 • PVC dobbelsteen met Pocket (set van 2): 1
 • Bee-Bot Penhouder: 1
 • Bee-Bot Routekaarten: 1
 • Bee-Bot Opbergtas: 1


VERVOER EN GEBRUIK


a. De Bee-Bots moeten door de school zelf afgehaald worden op maandagvoormiddag en teruggebracht worden op vrijdag (binnen de afgesproken data in het formulier).

Adres: Doenaertstraat 30, 8500 Kortrijk.
b. De ontlener is verantwoordelijk voor elke schade die aan het materiaal wordt aangebracht gedurende de uitleentermijn. Schade dient telefonisch gemeld te worden aan Els Callemein. Het provinciebestuur vordert de kosten die voortvloeien uit herstel van het uitgeleende materiaal terug van de klant.
c. Bij verlies wordt een vergoeding gevraagd van 500 euro.
d. Het provinciebestuur is niet verantwoordelijk voor ongevallen en schade voortvloeiend uit de terbeschikkingstelling van dit materiaal.
e. Het is verboden het materiaal eigenmachtig verder uit te lenen.

KOSTPRIJS EN DUUR ONTLENING


 • De ontlening is gratis.
 • Het Bee-Bot pakket kan voor een maximale duur van 3 weken ontleend worden en enkel binnen de data vermeld in dit formulier.
 • Indien het Bee-Bot pakket niet op het afgesproken tijdstip terug gebracht is, wordt een boete van 100 euro aangerekend.


HET BEE-BOT PAKKET IS EIGENDOM VAN


Provincie West-Vlaanderen
Dienst EEIS/ expertisecel onderwijs
Koning Leopold III-laan 41
8200 Sint-Andries


CONTACT


 • STEM-ambassadeur Els Callemein - T 0472 18 04 61, els@rtcwestvlaanderen.be