STEM IN WEST VLAANDEREN

CREATOOL SETS ontlenen SJ 2024-2025

VOORWAARDEN RESERVATIE


  • De reservatie gebeurt via onderstaand inschrijvingsformulier. De ontlening is pas definitief na ontvangst van een bevestigingsmail.
  • Het annuleren van een reservatie dient zo snel mogelijk te gebeuren, zodat geen onnodige tijd en kosten aan levering wordt besteed.
  • Enkel West-Vlaamse scholen kunnen de CREATOOL set (gratis) ontlenen.
  • Een school kan maar 1 keer per jaar ontlenen.


INHOUD CREATOOL SET


De set bestaat uit 2 bouwpakketten:

  • Spok
  • Opla
VERVOER EN GEBRUIK


a. Het transport van de CREATOOL SETS wordt door de Provincie geregeld. De CREATOOL SETS worden geleverd aan de receptie van de school op de afgesproken dag. De ontlener plaatst na gebruik het ganse pakket terug aan de receptie voor afhaling op het afgesproken tijdstip. De CREATOOL SETS moeten terug opgeladen worden bij einde van de ontleenperiode.
b. De ontlener is verantwoordelijk voor elke schade die aan het materiaal wordt aangebracht gedurende de uitleentermijn. Schade dient telefonisch gemeld te worden aan Els Callemein. Het provinciebestuur vordert de kosten die voortvloeien uit herstel van het uitgeleende materiaal terug van de klant.
c. Bij verlies wordt een vergoeding gevraagd van 500 euro.
d. Het provinciebestuur is niet verantwoordelijk voor ongevallen en schade voortvloeiend uit de terbeschikkingstelling van dit materiaal.
e. Het is verboden het materiaal eigenmachtig verder uit te lenen.

KOSTPRIJS EN DUUR ONTLENING


  • De ontlening is gratis.
  • De CREATOOL SETS kunnen voor een maximale duur van 3 weken ontleend worden en enkel binnen de data vermeld in dit formulier.
  • Indien de CREATOOL SETS niet op het afgesproken tijdstip terug aan de receptie van de school zijn gebracht, dient de school het pakket zelf terug te brengen naar het Provinciehuis (Universiteitslaan 2) te Kortrijk ten laatste de dag na einde duur verhuur . Indien dit niet gebeurt wordt een boete van 100 euro aangerekend.


DE CREATOOL SETS ZIJN EIGENDOM VAN


Provincie West-Vlaanderen
Dienst EEIS/ expertisecel onderwijs
Koning Leopold III-laan 41
8200 Sint-Andries


CONTACT


  • STEM-ambassadeur Els Callemein - T 0472 18 04 61, els@rtcwestvlaanderen.be