STEM IN WEST VLAANDEREN

GEANNULEERD > DAG VAN DE STUDIEKEUZE

leerkrachten 3de graad basis en 1ste graad secundair

Leerlingen begeleiden bij het maken van een bewuste studiekeuze … ben jij nog mee? ​


  • Wat is er anders sinds de onderwijshervorming? ​
  • Welke nieuwe OLB (onderwijsloopbaan begeleiding)-tools bestaan er? ​
  • Wat kan het CLB wel en niet voor je doen? ​
  • STEM- talenten, wat kies je dan?​
  • Hoe help je ouders op weg?​


Dit en meer via een plenair gedeelte en aanvullende workshops.​


Doelgroep: Alle leerkrachten derde graad BaO en eerste graad SO welkom!​


Save the date: 2 december 2021 om 13.30u, ondernemerscentrum Roeselare


-------


Je kan  inschrijven voor het plenaire gedeelte en max 3 van onderstaande workshops.


Plenair gedeelte: 

  • CLB: Wat kan het CLB voor je doen?
  • Pedagogische begeleidingsdienst: Een studierichting kiezen in een gemoderniseerd SO, wegwijs in domeinen, inalitaiten, studierichtingen, matrix, ... - Jo De Sutter


Workshop 1 (duur: 1 uur)

Talentverkenning met de Talentenkaart - Het Beroepenhuis: Sara Kooyman

 

De Talentenkaart van Het Beroepenhuis is een efficiënte tool voor talentverkenning bij je leerlingen. Hoe gebruik je de kaart en methodiek in de klas? Welke rol spelen leerlingen, leerkrachten en ouders? Welke resultaten boek je met de Talentenkaart? We leggen de link met vrije tijd en beroepen door zelf het spel Talent Verkend te spelen. 

Onderwijsloopbaan (OLB) vormt de rode draad en je ziet op een heel praktische manier welke rol de Talentenkaart (en bij uitbreiding Het Beroepenhuis) daarin kunnen spelen.


Workshop 2 (duur: 2 uur)

Transbaso - Koen Mattheuws, trainer/coach Steunpunt Diversiteit en Leren (UGent)


Door het Transbaso onderzoek hebben we een goed beeld op de uitdagingen en valkuilen die eigen zijn aan de overgang van het basis naar het secundair onderwijs. Het Transfair-Project dat erop volgde gaf ons de kans om na te gaan wat die overgang betekent voor de meest kwetsbare leerlingen en hun ouders. Met de kennis en ervaringen die we uit deze twee projecten putten kunnen we nu scholen en leerkrachten heel gericht ondersteunen als het over onderwijsloopbaanbeleid gaat. 

In deze workshop krijgen deelnemers inzichten mee uit onderzoek over de positie van de leerling in de overgang van basis- naar secundair en introduceren we bruikbare tools om kinderen meer te betrekken in het keuzeproces, onder andere een serious game Kr8cht en een website vol leuke filmpjes (zie www.vanbasisnaarsecundair.be).


Workshop 3 (duur: 2 uur)

STEM-Check - Veerle  Dewinter, KU Leuven


De STEM-check werd ontwikkeld om leerlingen in de 3e graad BO meer zicht te geven op hun eigen STEM-talenten vanuit verschillende invalshoeken: zelfinschatting, creatief-technisch denken en creatief-technisch handelen. Na het doorlopen van de 3 delen krijgen zij een rapport waarin hun STEM-profiel wordt toegelicht en hoe hun sterktes linken met verschillende richtingen in het secundair onderwijs. Dit rapport kan gebruikt worden om met ouders en leerlingen in gesprek te gaan over hun oriëntatie naar het secundair. Daarnaast reikt de STEM-check door zijn opbouw ook een bril aan leerkrachten aan om leerlingen te observeren en hun aanbod te evalueren. In deze sessie verkennen we het instrument, en hoe je er mee in de klaspraktijk aan de slag kan.

Gezien de omstandigheden werd

dit aanbod geschrapt. Voor meer

info kan je terecht bij de

STEM ambassadeur

Workshop 4 (duur: 2 uur)

Talenten - Ilse Vanhoorelbeke, kiezen voor talent


Bij het maken van studiekeuze is de kennis van de eigen talenten een eye-opener. In deze workshop gaan we in op wat een talent is en hoe we dit kunnen inzetten bij de studiekeuze. Er worden ook werkvormen toegelicht en toegepast. Resultaat is inzicht in de materie en mogelijkheid om er ook effectief mee aan de slag te gaan.


Workshop 5 (duur: 2 uur)

Kiesraak - Gert Rooms, De schoolbrug


Kies Raak!, twee korte, krachtige en eenvoudige woorden die staan voor twee uitdagingen. Ten eerste de uitdaging om ervoor te zorgen dat ieder kind of jongere met zijn talenten ten volle tot ontplooiing komt. Ten tweede de uitdaging om de ouders van deze kinderen maximaal te ondersteunen en te betrekken bij het proces van studie- en schoolkeuze. Kies Raak! bevat uitgewerkte methodieken, activiteiten en materialen rond de overgang van het lager naar het secundair onderwijs en de doorstroom van de eerste graad naar de tweede graad in het secundair onderwijs. Zowel ouders als leerlingen worden interactief betrokken bij het keuzeproces.

‘Ik merk dat leerlingen en ouders meer vanuit talenten denken en loskomen van het ASO-, TSO-, BSO- en KSO-denken, sinds er in de klas met ‘Kies Raak!’ wordt gewerkt.’


Workshop 6:

info volgt