STEM IN WEST VLAANDEREN

SmartSTEMbox


OPLEIDING voor leerkrachten 3de graad lager onderwijs en eerste graad secundair onderwijs

In deze praktijkgerichte navorming maken we de deelnemers eigen aan het STEM project: 'SmartSTEMbox'

> zie www.smartstembox.be


Praktische info SESSIE 1 - VOLZET

  • datum: 30 november 2022, 13u30-16u30
  • locatie: Provinciehuis West-Vlaanderen - Universiteitslaan 2, 8500 Kortrijk
  • doelgroep: 3de gr basis + 1°gr secundair onderwijs


Praktische info SESSIE 2 - 7 juni - 20 plaatsen

  • datum: 7 juni 2023, 13u30-16u30
  • locatie: Boeverbos Brugge
  • doelgroep: 3de gr basis + 1°gr secundair onderwijs


SmartSTEMbox is een project die goedgekeurd werd binnen het subsidiereglement van de ProvincieWest-Vlaanderen.


Binnen dit project wordt vertrokken van 2 verontrustendevaststellingen.

  • De eerste vaststelling is het feit dat er steeds meerelektrische toestellen door de leerlingen gebruikt worden, waardoor het gevaarvoor elektriciteitsbranden stijgt. 
  • Een tweede vaststelling is dat er omtrent het fysische concept “elektriciteit” zeker nood is aan vernieuwende en eigentijdse activiteiten of projecten in het lager onderwijs en de 1ste graad secundair onderwijs. Het is een concept waar jongeren dagdagelijks beroep op doen en dat alom aanwezig is, maar toch blijft elektriciteit ‘onzichtbaar’. 


Om aan deze nood te voldoen wordt een navorming gegeven. Tijdens deze navorming wordt het project in een hands-on workshop overlopen. De deelnemers worden ondergedompeld in de stemdidactiek en gaan aan de slag met een aantal activiteiten. Na afloop hebben de leerkrachten een stevige basis voor STEM-onderwijs, en een zeer concreet uitgewerkt STEM-Project. Voor iedere activiteit is een lesfiche, een leerkrachtenfiche metwetenschappelijke achtergrondinformatie en een leerlingenbundel voorzien. 

* Opleiding voor leerkrachten uit West-Vlaamse scholen

** Max. 2 inschrijvingen per school

Meer weten?

Surf naar www.smartstembox.be