STEM IN WEST VLAANDEREN

BUITEN SPELEN

VBS SINT-PAULUS KORTRIJK

Een klimaatspeelplaats als opstap tot kwalitatief leren


Project rond outdoor learning om kinderen op te voeden tot bewuste wereldburgers met oog voor duurzaamheid, ecologie en respect voor mens en natuur.


Outdoor learning en outdoor teaching krijgen een volwaardige plaats in het curriculum van de school, met aandacht voor de duurzame ontwikkelingsdoelen en professionalisering van leerkrachten.