STEM IN WEST VLAANDEREN

COVIDEOS

RHIZO LYCEUM KORTRIJK

Dit project wil de expertise van West-Vlaamse scholen verbinden om samen nieuwe ‘best-practices’ te ontwikkelen en extra capaciteit te bouwen omtrent het uitvoeren van 'project gebaseerd leren' in tijden van een pandemie. Dit door het cocreëren van 6 onderwijsprojecten met het West-Vlaamse onderwijsveld, het ontwikkelen van een publicatie en webinar rond ‘project gebaseerd leren op afstand’ en het project zichtbaarheid te geven via een videocursus en een gezamenlijk digitaal eindevent.