STEM IN WEST VLAANDEREN

TOEKOMSTGERICHTE OPLEIDINGSMETHODIEK  ELEKTROMECANICIEN

CVO SVG BRUGGE

Het CVO SVG werkt, vanuit een groot tekort aan technici met de juiste hedendaagse competenties, een hybride opleidingsmodel uit binnen het domein elektromecanicien. De cursist kan een individueel traject volgen: geen vaste startmomenten, leerinhouden op afstand verwerken via een elektronische leeromgeving, werkplekleren en feedbacksystemen op maat. Een eventuele combinatie met AAV (algemeen aanvullende vorming) bij CVO Scala laat toe dat men het diploma SO kan behalen. De school zal extra aandacht besteden aan de opleiding van leerkrachten, die eerder als coach zullen fungeren.