STEM IN WEST VLAANDEREN

FRANK WEET T WEER

3DE GRAAD ATHENA CAMPUS HEULE

Projectomschrijving school:


Op school zijn er bepaalde regels die bepalen wanneer een leerling toegang krijgt tot de overdekte speelplaats. In het schoolreglement is vermeld dat bij vrieskou -0 °C en/of bij regenweer binnen mag plaatsgenomen worden. 


Uiteraard zijn deze regels vanuit verschillende standpunten te interpreteren. Voor de ene persoon zal het sneller aan het regenen zijn dan voor een andere persoon. Idem bij de temperatuur, spreken we over gevoelstemperatuur, effectieve temperatuur, gemeten aan de grond of in de lucht, onder thermometerhut,… Wij zouden de leerlingen willen laten nadenken en uitzoeken wat hierbij voor iedereen de beste oplossing is.