STEM IN WEST VLAANDEREN

KOI-BOYS

2DE GRAAD VTI MENEN

Projectomschrijving school:


Wij willen onze leerlingen uitdagen om STEM in hun thuisomgeving toe te passen. Dat willen we doen door hen onderzoek te laten doen naar de invloed van de levende dieren op de waterkwaliteit. Concreet zou het gaan om een rek met daarop 2 grote aquariums. Hier willen we baby-koivissen in grootbrengen. We willen allerlei proeven doen op de waterkwaliteit, zoals het opmeten van de PH,KH,GH,NH4,NO2,NO3,FO,O2,temperatuur, …. 


Verder verdiepen we ons op volgende onderzoeksvragen: 

  • Welke invloed hebben externe factoren op deze waarden, uitwerpselen van de vissen? 
  • Zorgen zuurstof planten echt voor een hogere O2 ? 
  • Hoe zit het met temperatuurschommelingen tijdens de nacht?  Eventueel koppelen we dit met constante temperatuur opname via Arduino. 

We kunnen ook nog een waterniveaubeveiliging maken, alsook een voederautomaat. 


We willen het project ook nog verder uitbreiden met bovenop de aquariumconstructie een hydrocultuurinstallatie te maken. Concreet zou het de bedoeling het afvalwater van de vissen ( met daarin hun meststof) te recupereren in pvc buizen met daarin groenten. We willen dus zelf planten/groenten kweken die geschikt zijn voor hydrocultuur.