STEM IN WEST VLAANDEREN

NAAR EEN LEES-EN REKENKRACHTIG BEROEPSONDERWIJS IN WEST-VLAANDEREN

Centra voor leerlingenbegeleiding WVL

Leerlingen van het eerste jaar beroepsonderwijs beschikken best over voldoende lees-en rekenkracht en welbevinden om zo tot een succesvolle schooloopbaan en gekwalificeerde uitstroom te komen. Op basis van een eerste onderzoek vanuit de West-Vlaamse CLB's komen voor deze kwetsbare groep de gevolgen van het M-deceet en coronapandemie het meet zichtbaar tot uiting. Met de steun van de provincie wordt het onderzoek verruimt om zo tot concrete actiepunten te komen om lokaal gecoördineerd te realiseren.