STEM IN WEST VLAANDEREN

EEN NEUS VOOR LUCHT

3DE GRAAD VTI ROESELARE

Projectomschrijving school:


Naar aanleiding van de corona-periode werden we continue er op gedrukt dat de lokalen verlucht moesten worden. Omdat onze lokalen in een werkplaats gelegen zijn en geen buitenvensters hebben was verluchten eigenlijk onmogelijk. Nu willen we werk maken van een verluchting volgens de hedendaagse normen in deze klaslokalen.