STEM IN WEST VLAANDEREN

PEER SUPPORT INSIDE/OUTSIDE

Hogeschool West-Vlaanderen

Peer support is een methode van, voor en door jongeren. Met het project wil Howest inzetten op talentontwikkeling bij jongeren, hun welbevinden verhogen en preventief werken aan een positief leef- en leerklimaat. Door ‘peers’ te verbinden en hun netwerk te versterken willen ze vragen, noden en problemen van jongeren niet alleen sneller (laten) oppikken maar hen hierbij ook beter (laten) ondersteunen. Zo verkleint de kans op een verstoorde schoolloopbaan of schooluitval. Met dit proeftuinproject brengt Howest de methodiek binnen in Brugse secundaire scholen (netoverschrijdend). Tegelijk worden begeleiders in de scholen opgeleid tot ‘peer support-coaches’. Een bijzondere focus is daarbij de aandacht voor kwetsbare jongeren.