STEM IN WEST VLAANDEREN

PILOTAR

VTI TORHOUT

Augmented Reality voor technologie-gedreven, toekomstgericht onderwijs!


Inzetten van ‘augmented realitytools’ bij praktijkvakken om zo het innovatief karakter van een opleiding te versterken en de band met het werkveld actiever te maken.


‘Smart glasses’ kunnen ingezet worden om leerlingen interactief te laten kennis maken met de werking van complexe systemen en hen deze systemen vlot te leren assembleren en afregelen. Deze tools laten toe om de normale lespraktijk (leerkracht → leerling) te overstijgen door de leerlingen actiever te laten participeren (uitleg aan elkaar geven, doelgericht communiceren, …).