STEM IN WEST VLAANDEREN

PRO+

EEKHOUT ACADEMY

Professionaliseren in professionalisering – een tool voor de uitbouw van krachtig en kwaliteitsvol onderwijs


Het doel van dit project is een situatieanalyse-instrument uit te werken dat toelaat om structureel professionaliseringsprioriteiten voor leerkrachten vast te stellen. Het instrument brengt de leer- en leefnoden en behoeften van de leerling in kaart, zodat de leerkracht zich beter kan professionaliseren. De focus ligt op de noodzakelijke competenties om alle lerenden te ondersteunen in (post)coronatijden. Het instrument is gelinkt aan het referentiekader onderwijskwaliteit en maakt zo deel uit van het kwaliteitsontwikkelingsplan of schoolwerkplan.