STEM IN WEST VLAANDEREN

SHOW ME YOUR MATERIALS

3DE GRAAD GULDENSPORENCOLLEGE KORTRIJK

Projectomschrijving school


Wij ondervinden in de verschillende studierichtingen een probleem dat leerlingen, waarvan Nederlands niet hun moedertaal is,  het soms heel moeilijk hebben met het eigen maken van vakspecifieke termen.

De lln van 5IICT zouden met een app, een programma en een online website willen maken waar anderstalige leerlingengebruik kunnen maken om bepaalde vak eigen woordenschat te kunnen opzoeken of inoefenen. We maken gebruik van een VR bril om deze gegevens te kunnen visualiseren. Er is ook de mogelijkheid dat de app en programma gebruikt kunnen worden zonder een VR-bril en  dat de leerling in zijn eigen taal het gereedschap, materiaal en dergelijke kan inspreken. Van dit gereedschap wordt dan via het programma/VR bril de afbeelding getoond, met daaronder de geproken nederlandse naam. De leerlingen vertrekken vanuit een functionele analyse die wordt opgebouwd in samenwerking met de klant. Er wordt gebruikt gemaakt van een database, C#, html, php, ….

Okan, mechanica, elektriciteit, hout, bouw, schilderen en decoratie, garage, kunst worden bij het project betrokken.