STEM IN WEST VLAANDEREN

SMALL CHILDREN, SMALL PROBLEMS

SCHOLENGROEP IMPACT

Be prepared for the future!


Project dat leerkrachten kan ondersteunen om de talenten/tekorten en sociale interactievormen binnen de kleuterklas te zien a.d.h.v. digitale tools.


De kleuter leert omgaan met digitalisering terwijl de leerkracht makkelijker kan opvolgen en bijsturen. Door kleuters reeds vertrouwd te maken met verschillende digitale werkvormen, worden ze voorbereid op de toekomst en wordt hun ontwikkeling gestimuleerd, zelfs tijdens een eventuele nieuwe lockdown. Kleine digitaliseringsproblemen worden zo van jongs af opgemerkt en bijgestuurd waar nodig.


Er wordt ook ingezet op de professionalisering van leerkrachten en directies in digitale werkingsvormen.