STEM IN WEST VLAANDEREN

SOS: Schrijven Op School

VIVES - Expertisecentrum Onderwijsinnovatie

een schrijftraining ter bevordering
van de schrijfcompetenties van leerlingen uit 1B


Projectomschrijving


Heel wat onderzoek toont aan dat de basale lees-en schrijfvaardigheden bij veel leerlingen in de B-stroom onvoldoende ontwikkeld worden. Heel wat leerlingen missen hierdoor kansen op studie-en maatschappelijk succes. VIVES, wil  met dit project scholen en leerkrachten ondersteunen door in te zetten op één belangrijk onderdeel van de basisgeletterdheid, nl. de doelen rond functionele schrijfvaardigheid. Ze willen dit doen door het ontwikkelen van een  online trainingspakket, waarin naast het didactisch kader voor de leerkrachten, kant-en-klare schrijffiches voor de leerlingen aangeboden worden.