STEM IN WEST VLAANDEREN

Onze samenleving staat voor grote uitdagingen rond duurzaamheid, energie, mobiliteit, industrie, gezondheid … Het onderwijs leidt jongeren op met aandacht voor deze uitdagingen, enerzijds door hen (STEM)kennis te laten verwerven en anderzijds door jongeren te stimuleren in onder andere probleemoplossend en creatief denken. 


Om scholen hierbij te ondersteunen, lanceert RTC West-Vlaanderen jaarlijks een STEM-projectoproep waarbij leerlingen uit de 3de graad arbeidsmarktgerichte bso-opleidingen of tso-opleidingen met dubbele of doorstroomgerichte finaliteit het voortouw nemen om antwoorden vinden op relevante uitdagingen, ondersteund door ondernemingen.

STAND ALONE

VTI SINT-ALOYSIUS TORHOUT


De leerlingen van 7 industriele elektriciteit werken aan het plaatsen en aansluiten van een zonnepaneelinstallatie met als doel energie voorzien voor het opladen van GSM en laptop.


De installatie zal stand alone werken van het net. Enkel de opgewekte energie zal kunnen worden gebruikt voor het laden va de toestellen. Hoe meer energie aanwezig hoe meer stopcontacten er zullen worden ingeschakeld. Alles zal ook weergegeven worden op een scherm en bij uitbreiding op een App.


  • Industriële elektriciteit werkt het volledig concept uit en maakt het stuurbord.
  • 5 Elektriciteit staat in voor de plaatsing en de aanleg van de installatie.
  • 5 Datacommunicatie - en netwerkinstallaties staat in voor de nodige databekabeling
  • 5 Applicatie - en databeheer staat in voor het ontwikkelen van een app.

Met ondersteuning van: