STEM IN WEST VLAANDEREN

STEMelek

Katholieke hogeschool Vives Zuid - Expertisecentrum (EC) Onderwijsinnovatie/ EC Smart Technologies

Binnen dit project werkt VIVES een case uit waarbij hedendaagse elektriciteit centraal staat, benaderd vanuit een STEM-didactiek. Hierbij worden aan jongeren van het lager en de 1e graad secundair onderwijs probleemstellingen voorgelegd vanuit een authentieke context, die ze oplossen via ‘onderzoeken’, ‘ontwerpen’ en ‘optimaliseren’. Dit via een traject met pilootscholen dat daarna geoptimaliseerd wordt. Leerplandoelstellingen omtrent energie, duurzaamheid en veiligheid staan centraal. De link naar STEMberoepen in de elektriciteit wordt gelegd, via contact met bedrijven e.a..