STEM IN WEST VLAANDEREN

Toekomstige zorgprofessional zet STEM-petje op!

Howest - Industrial design center

Projectomschrijving


Doel van het project is om zowel leerkrachten en, leerlingen die een zorgopleiding volgen, pedagogisch begeleiders, ouders en zorginstellingen kennis te laten maken met  innovatie in de zorg en ze tegelijkertijd warm maken voor wetenschap, technologie en ontwerpend- en   oplossingsgericht werken. Ze willen ook inzetten op kennisverbreding /-verhoging bij leerkrachten m.b.t. innovatieprocessen en -methodieken, om dit concreet te kunnen aanpakken binnen de opleidingen.  Als basis hiervoor wordt het framewerk  gebruikt dat binnen de Makerhealth-projecten werd uitgewerkt  i.s.m. zorgorganisaties.