STEM IN WEST VLAANDEREN

VMS ALS GPS

VMS ROESELARE

“Groeien als Persoon in de Samenleving”


Project dat maatschappelijk engagement koppelt aan burgerzin. De school wil het vrijwillig engagement van de leerlingen in de samenleving versterken en begeleidt de leerlingen bij het leerproces vanuit dit vrijwilligerswerk. Er wordt op structurele wijze samengewerkt met externe partners waardoor het maatschappelijk netwerk versterkt wordt en een dubbel meerwaarde gecreëerd wordt, zowel bij de leerling als bij de sociale organisaties.