STEM IN WEST VLAANDEREN

Onze samenleving staat voor grote uitdagingen rond duurzaamheid, energie, mobiliteit, industrie, gezondheid … Het onderwijs leidt jongeren op met aandacht voor deze uitdagingen, enerzijds door hen (STEM)kennis te laten verwerven en anderzijds door jongeren te stimuleren in onder andere probleemoplossend en creatief denken. 


Om scholen hierbij te ondersteunen, lanceert RTC West-Vlaanderen jaarlijks een STEM-projectoproep waarbij leerlingen uit de 3de graad arbeidsmarktgerichte bso-opleidingen of tso-opleidingen met dubbele of doorstroomgerichte finaliteit het voortouw nemen om antwoorden vinden op relevante uitdagingen, ondersteund door ondernemingen.

WATERKRACHTCENTRALE

LMC POPERINGE


De leerlingen onderzoeken de kracht van water aan de hand van een waterkrachtcentrale. Door met een reservoir op hoogte te werken kunnen de leerlingen gebruik maken van de potentiële energie van water. De leerlingen ontwerpen zelf de verschillende onderdelen: automatisch gestuurde kleppen om 5 verschillende turbines aan te sturen, het ontwerp van de 5 verschillende turbines en een systemen om het water terug naar boven te pompen. Per turbine is er een meetsysteem om het vermogen op te meten om zo onderzoek naar de beste turbine te kunnen voeren.

5TWE zal de verschillende onderdelen ontwerpen, 5ELMt zal de uitvoering hiervan voor hun rekening nemen.

Met ondersteuning van: