STEM IN WEST VLAANDEREN

Onze samenleving staat voor grote uitdagingen rond duurzaamheid, energie, mobiliteit, industrie, gezondheid … Het onderwijs leidt jongeren op met aandacht voor deze uitdagingen, enerzijds door hen (STEM)kennis te laten verwerven en anderzijds door jongeren te stimuleren in onder andere probleemoplossend en creatief denken. 


Om scholen hierbij te ondersteunen, lanceert RTC West-Vlaanderen jaarlijks een STEM-projectoproep waarbij leerlingen uit de 3de graad arbeidsmarktgerichte bso-opleidingen of tso-opleidingen met dubbele of doorstroomgerichte finaliteit het voortouw nemen om antwoorden vinden op relevante uitdagingen, ondersteund door ondernemingen.

WATERZUIVERINGSPLATFORM

TALENT-IS CAMPUS ENGINEERING VEURNE


Leerlingen technologische wetenschappen en engineering VTI Veurne gaan een platform voor waterzuivering ontwerpen. Dit kadert binnen de River Clean Up days. De leerlingen onderzoeken eerst welke vervuilingen er juist zijn, hoe groot deze is en waar deze zich specifiek bevindt. Verder volgt een studie van de verschillende technieken om afval uit het water te halen. Vervolgens ontwerpen de leerlingen een prototype van een platform waar één of meerdere technieken voor waterzuivering worden toegepast. Ze hopen ook eigen gecreëerde technieken te kunnen testen. Na goedkeuring van het concept zal in samenspraak met de leerlingen van lassen of hout de 3D-tekening uitgebreid worden naar concrete werktekeningen. Na de samenstellingsfase gaat het prototype enkele weken te water op een herkenbare plaats in Veurne om het concept te testen en ook bekendheid te verwerven. Tot slot worden alle bevinden samengevat en gepresenteerd aan een jury met externen. Indien er voldoende tijd is passen ze ook een IOT concept toe op de opstelling.

    Met ondersteuning van: