STEM IN WEST VLAANDEREN

Onze samenleving staat voor grote uitdagingen rond duurzaamheid, energie, mobiliteit, industrie, gezondheid … Het onderwijs leidt jongeren op met aandacht voor deze uitdagingen, enerzijds door hen (STEM)kennis te laten verwerven en anderzijds door jongeren te stimuleren in onder andere probleemoplossend en creatief denken. 


Om scholen hierbij te ondersteunen, lanceert RTC West-Vlaanderen jaarlijks een STEM-projectoproep waarbij leerlingen uit de 3de graad arbeidsmarktgerichte bso-opleidingen of tso-opleidingen met dubbele of doorstroomgerichte finaliteit het voortouw nemen om antwoorden vinden op relevante uitdagingen, ondersteund door ondernemingen.

ONDERGRONDSE WINDMOLEN

VRIJ TECHNISCH INSTITUUT IEPER


Het doel van de leerlingen IW samen met de lln uit de mechanische vormgeving van VTI Ieper is om een ondergrondse windmolen te maken. Ze willen dit doen door een onderdruk te creëren in een tunnel via aspirotors. Die onderdruk wordt rechts gecreëerd van de ventilator. Links van de ventilator is er dan een opening waardoor de lucht via daar naar de rechterkant gezogen wordt door de ventilator. Zo zou deze ventilator beginnen draaien en stroom opwekken. Met de ondergrondse windmolen willen ze de nadelen van de bovengrondse windmolen zoals lawaai, vogelsterfte enz vermijden

    Met ondersteuning van: