STEM IN WEST VLAANDEREN

HET LEERLAB

GO! ATHENEUM AVELGEM

Installeren van 'Het Leerlab' ter professionalisering en disseminatie in en met partners uit de ruime omgeving.


Het doelgericht verspreiden en implementeren van de inhouden uit nascholingssessies is geen evidentie. Met dit project wil men een toegankelijker en mobiel leerplatform voor leraren ontwikkelen om zo de ‘missing link’ te bypassen tussen de klaspraktijk en het reguliere aanbod van nascholing.


Bedoeling is de kwaliteit te verhogen door in te zetten op bredere professionalisering van het volledige team en samenwerking structureel te implementeren.


Eerste thema's die aan bod komen zijn LIST (Lezen IS Top) en digitale geletterdheid bij zowel ouders, leraren als leerlingen.